Plánování a měření pokrytí signálem WiFi

Optimalizujte své bezdrátové připojení - kvalitní služby založené na pokročilých nástrojích

Plánování a měření signálu Wi-Fi


Plánujeme a analyzujeme bezdrátové sítě, abychom zajistili nejlepší pokrytí optimálním umístěním přístupových bodů, šířkou pásma sítě a schopností roamingu.


Poskytneme vám komplexní analýzu vaší plánované nebo stávající bezdrátové sítě. Vytvoříme řešení na míru vašim jedinečným potřebám. Tato strategická investice vám zajistí spolehlivou a perspektivní bezdrátovou infrastrukturu.

WiFi měření


Systém Ekahau Pro & Sidekick

Vylepšíme vaši konektivitu WiFi využitím výkonu těchto špičkových nástrojů.

Prediktivní měření

Pomocí specializovaných nástrojů budeme simulovat a předpovídat pokrytí, výkon a kapacitu plánované sítě Wi-Fi ještě před její instalací.

Validační měření

Provedeme průzkum stávajícího bezdrátového prostředí.

Měření po instalaci

Změříme výkon, pokrytí a sílu signálu nové Wi-Fi sítě.

Přínosy pro vás


Tým zkušených profesionálů

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti s prací ve firemním a podnikovém prostředí.

Široká dostupnost

Pokrýváme celou Českou republiku, Slovensko a střední Evropu.

Komplexní služby

Jako jediné kontaktní místo nabízíme komplexní balíček, který zahrnuje plánování, implementaci, validaci a podporu po celou dobu životnosti, čímž vám poskytujeme integrované řešení.

Konkurenční ceny, vynikající výsledky

Nabízíme kvalitní a profesionální služby za konkurenceschopné ceny.

Jsme zavedená firma

Více než 20 let poskytujeme kvalitní IT podporu podnikům ve střední Evropě.

Zjistěte více nyní


Ziskete vyhodu Beelnside:
 1. Rychlá cenová nabídka: Získejte rychlou a nezávaznou nabídku na míru vašim potřebám.
 2. Odborné řízení projektu: Důveřujte našemu plánování a důkladné realizaci. Naplníme vaše představy v rámci stanoveného ropočtu. Pojďme společně urychlit růst vašeho podnikání.

Klikněte na tlačítko níže a spojte se s naším týmem odborníků.  Začněme vaši cestu k většímu obchodnímu úspěchu...

3 typy bezdrátovch prizkumu

Níže si vyberte tu, která vás zajímá:

Provedením prediktivního průzkumu bezdrátové sítě Wi-Fi mohou organizace zajistit dobře navrženou a robustní síť Wi-Fi, která splňuje jejich specifické potřeby a poskytuje spolehlivé bezdrátové připojení.

Prediktivní měření

Chápeme, že robustní a spolehlivá síť Wi-Fi je pro provoz vaší firmy klíčová. Proto nabízíme prediktivní měření, což je strategický přístup k plánování a navrhování vaší sítě Wi-Fi před fyzickou instalací. Náš proces zahrnuje:

  1. Vyhodnocení požadavků: Navrhneme síť úpravou podle požadovaných parametrů. Optimalizujeme umístění přístupových bodů. Úpravou úrovně výkonu a dalšími změnami docílíme nejlepšího pokrytí a kapacity.
  2. Předpověď a analýza: Software pro plánování Wi-Fi simuluje šíření bezdrátové sítě na základě vstupních parametrů a vytváří prediktivní heatmapy. Tyto heatmapy zobrazují odhadovanou sílu signálu, oblasti pokrytí, potenciální zdroje rušení a poměry signálu k šumu v celé lokalitě.
  3. Parametry a nastavení: Konfigurujeme software zadáním parametrů, jako je umístění přístupového bodu, vysílací výkon, typy antén, přiřazení kanálů a další nastavení sítě.
  4. Softwarové modelování: Pomocí pokročilého softwaru pro plánování Wi-Fi vytvoříme virtuální reprezentaci vaší lokality a zohledníme faktory, jako jsou stavební materiály, stěny a překážky.
  5. Půdorysy a analýza rozložení: Analyzujeme architektonické rozvržení vaší lokality.
  6. Detailní reporting: Vytváříme komplexní zprávu, která obsahuje předpokládané pokrytí, doporučená umístění přístupových bodů, analýzu rušení a další důležité faktory.

  Naše prediktivní měření slouží k několika účelům:

  • Optimalizace nákladů: Pomáhá při přijímání informovaných rozhodnutí týkajících se počtu přístupových bodů, jejich umístění a dalších nastavení, čímž optimalizují nákladovou efektivitu sítě.
  • Odhad kapacity: Pomáhaá odhadnout kapacitu a škálovatelnost sítě s ohledem na faktory, jako je hustota uživatelů, využití dat a požadavky aplikací.
  • Identifikace rušení: Identifikuje potenciální zdroje rušení, které by mohly ovlivnit výkon sítě Wi-Fi, a umožňují tak přijmout preventivní opatření ke zmírnění těchto problémů.
  • Výběr zařízení: Pomáhá při výběru vhodného zařízení Wi-Fi, jako jsou přístupové body a antény, vyhodnocením jejich kompatibility a výkonu v simulovaných podmínkách.
  • Optimalizace designu: Pomáhají při návrhu optimálního uspořádání a konfigurace sítě Wi-Fi, čímž zajišťují efektivní pokrytí a výkon na základě vstupních požadavků.

  Disignová validační měření: Zajištění optimálního výkonu Wi-Fi

  Věříme v sílu proaktivního plánování. Náš průzkum bezdrátové sítě pro ověření návrhu nabízí komplexní předběžné posouzení vašeho bezdrátového prostředí před vlastní instalací sítě Wi-Fi.

  Náš proces zahrnuje:

  • Frekvenční analýza: Zjišťujeme, které sousední sítě Wi-Fi pracují na stejných nebo překrývajících se kanálech, což nám pomáhá vybrat pro vaši novou síť neinterferující kanály.
  • Optimalizace výkonu sítě: Před instalací známe poměr signál/šum a potenciální úzká místa výkonu, což nám umožňuje přijmout proaktivní opatření k optimalizaci výkonu vaší nové sítě Wi-Fi.
  • Ověření umístění přístupového bodu: Analyzujeme stávající sílu signálu a vzorce pokrytí ve vašem prostředí, abychom určili optimální umístění a konfiguraci přístupových bodů.
  • Detekce rušení: Zjišťujeme a vyhodnocujeme potenciální zdroje rušení, jako jsou mikrovlnné trouby, zařízení Bluetooth nebo jiné bezdrátové systémy, které by mohly ovlivnit výkon vaší nové sítě Wi-Fi.
  • Frekvenční analýza: Identifikujeme frekveniní pásma, která jsou silně
   pretížená nebo jsou vystavena rušení jinými zařízeními nebo sítěmi.
   Tyto důležité informace nás vedou k výběru nejvhodnejších kanálů.

  Naše validační měření designu slouží k několika účelům:

   • Optimalizace nákladů: Pomáhají při informovaném rozhodování o počtu přístupových bodů, jejich umístění a dalších nastaveních, čímž optimalizují nákladovou efektivitu vaší sítě.
   • Proaktivní plánování: Naše průzkumy pomáhají navrhnout optimální rozložení a konfiguraci sítí Wi-Fi a zajišťují efektivní pokrytí a výkon na základě požadavků zákazníka.

   Provedením validačního měření designu (Design Validation Wireless Survey) zajistíme, aby vaše firma měla dobře navrženou a robustní síť Wi-Fi, která splňuje vaše specifické potřeby a poskytuje spolehlivé bezdrátové připojení. Kontaktujte nás ještě dnes a naplánujte si validační měření designu sítě. Udělejte první krok k efektivnější a spolehlivější síti Wi-Fi.   Měření po instalaci - Maximalizujte výkonnost vaší Wi-Fi sítě

   Věříme v sílu rozhodování založeného na datech. Náš aktivní bezdrátový průzkum po instalaci poskytuje komplexní posouzení výkonu, pokrytí a síly signálu vaší nové sítě Wi-Fi.

   Náš proces zahrnuje:

   • Analýza dat: Shromážděná měření jsou analyzována a je vytvořena komplexní zpráva, která obsahuje heatmapy síly signálu, mapy pokrytí, analýzu rušení kanálů a doporučení pro optimalizaci.
   • Procházka nebo průzkum lokality: Náš inspektor se pohybuje po lokalitě a sbírá data v různých bodech a oblastech, aby zajistil komplexní pokrytí.
   • Sběr měření: Pomocí specializovaných nástrojů a softwaru shromažďujeme údaje o bezdrátových signálech, včetně síly signálu (RSSI), poměru signál/šum (SNR) a využití kanálů.
   • Umístění přístupového bodu: Dočasné přístupové body (AP) jsou strategicky rozmístěny v místě, kde simulují pokrytí a výkon skutečných AP.
   • Návštěva na místě: Náš inspektor fyzicky navštíví vaši lokalitu, ať už se jedná o kancelářskou budovu, sklad, kampus nebo jiné místo vyžadující bezdrátové připojení. Zahrnuje sběr dat v kvůli zmapování pokrytí.

   Ve společnosti Beeinside chápeme, že vaše potřeby v oblasti IT jsou jedinečné, a proto přizpůsobujeme naše služby tak, aby bez problémů splňovaly vaše specifické požadavky. Naším cílem je stát se vaším důvěryhodným partnerem v oblasti IT, který vám poskytne podporu potřebnou k dosažení vašich obchodních záměrů.

   Pojďme se spojit

   Jste připraveni vyzkoušet rozdíl s Beeinside?

   Pojďme prozkoumat, jak můžeme vaše zkušenosti s IT službami učinit bezproblémovějšími a příjemnějšími. Kliknutím na tlačítko vpravo se dozvíte více o našich službách a o tom, jak můžeme podpořit vaše konkrétní potřeby v oblasti IT.