Maximalizujte svůj obchodní potenciál s chytrým IT outsourcingem 

Chytrý IT Outsourcing

Náš tým odborníků je připraven převzít vaše projekty a zvýšit tím vaši efektivitu.

Netcare

Chytrý IT Outsourcing

 • Převezmeme zodpovědnost za vaše IT nebo částečné, vámi definované oblasti.
 • Rádi vám pomůžeme s HelpDeskem a Service Deskem, správou inventáře, životního cyklu a plánováním síťové infrastruktury.

Výhody

Ve spolupráci s námi

 • Komplexní IT řešení
 • Kvalifikovaní a specializovaní IT odborníci
 • Služby vzdálené podpory a podpory na místě
 • Specializace přes plány obnovy po havárii, ukládání dat, zabezpečení IT a správu sítí

Jak postupovat

Jak zahájit spolupráci

 1. Získejte cenovou nabídku

 2. NDA a obchodní dokumenty

 3. Podepíšeme smlouvu o poskytování služeb


Chytrý IT outsourcing je strategický přístup, který zákazníkům poskytuje pomoc a řešení problémů souvisejících s IT na dálku i na místě.

 1. Služby vzdálená podpory a podpory na místě: Technické problémy řešíme na dálku, obvykle prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo nástrojů TeamViewer a QuickSupport, ale i na místě dodáním našeho zkušeného technika
 2. HelpDesk a Service Desk: Poskytujeme podporu související s IT. Řešíme problémy související se softwarem, a to pomocí vzdálené podpory i podpory na místě. Podpora koncových uživatelů zahrnuje komplexní technickou pomoc a tipy pro efektivní používání systémů.
 3. Správa inventáře: Pomáháme se správou a IT monitorováním. Spravujeme mobilní zařízení, tiskárny a sítě, distribuci a údržbu softwaru. 
 4. Správa Lifecycle managementu: Zajišťujeme efektivní správu IT služeb po celou dobu jejich Lifecyklu. 
 5. Zásady ukládání a zálohování dat:  Naučíme vás zásady ukládání a postupy pravidelného zálohování dat, které zajistí bezpečné a spolehlivé uložení vašich důležitých dat i v budoucnu. Nalánujeme a zrealizujeme také zotavení po havárii. 
 6. IT bezpečnost: Zajišťujeme také zabezpečení IT, které zahrnuje zavedení protokolárních opatření na ochranu IT systémů, sítí a dat před neoprávněným přístupem nebo kybernetickými hrozbami.
 7. Plánování síťové infrastruktury: Strategicky navrhujeme implementaci síťové infrastruktury. Zajišťujeme instalaci a údržbu vašich serverů a úložišť. Správa sítě zahrnuje monitorování, údržbu a optimalizaci výkonu a spolehlivosti sítě. Monitorování síťové infrastruktury nám pomáhá při průběžném sledování a včasném odhalování jakýchkoli problémů nebo anomálií ve vaší síti.
 8. Řízení IT projektů: Přebíráme odpovědnost v řízení projektů. Naši zkušení technici dohlédnou na plánování, realizaci a dokončení IT projektů.
Služby vzdálené podpory a podpory na pracovišti jsou zásadní součástí IT podpory, které zajišťují podnikům potřebnou technickou pomoc při řešení problémů a udržování bezproblémového provozu.