Cloudové služby umožňují nejen pohodlný a bezpečný přístup k datům kdykoli
a odkudkoli, ale také usnadňují spolupráci mezi týmy a lokalitami.

Cloudové služby

Nabízíme širokou škálu cloudových služeb, které firmám umožňují využívat výhody digitální transformace.

Cloudové služby

 • Spravování služby Office 365
 • Azure servery, služby a integrace 
 • Licencování a konzultace
 • Implementace webových portálů a informačních systémů

Výhody

Ve spolupráci s námi

 • Odborníci na služby společnosti Microsoft
 • Pokročilé zabezpečení
 • Integrace hybridního cloudu

Jak postupovat

Jak zahájit spolupráci

 1. Získejte cenovou nabídku
 2. NDA a obchodní dokumenty
 3. Naplánujeme a dokončíme prokekt

Naše nabídka zahrnuje spravování služby Office 365, servery Azure, služby a integrace, licenční a konzultační služby ale také implementaci webových portálů a informačních systémů.

 • Microsoft 365: Náš tým zajišťuje nastavení, konfiguraci a průběžnou správu služby Office 365, což klientům umožňuje soustředit se na jejich hlavní činnosti a zároveň využívat bezproblémovou platformu pro spolupráci a komunikaci.
 • Microsoft Azure: V oblasti serverů, služeb a integrací Azure pomáháme firmám využívat sílu cloud computingu společnosti Microsoft. Naši odborníci zajišťují hladký a bezpečný provoz cloudu, od nasazení a migrace serverů až po optimalizaci služeb Azure a jejich integraci se stávající infrastrukturou.
 • Licencování a konzultace: Poskytujeme licenční a konzultační služby, které pomáhají firmám splnit licenční požadavky a optimalizovat náklady. Díky našim odborným znalostem mohou klienti přijímat informovaná rozhodnutí týkající se licencování a využívat nejvhodnější licenční modely pro své konkrétní potřeby. Naše konzultační služby pomáhají orientovat se ve stále se vyvíjejícím technologickém prostředí a přijímat strategická rozhodnutí, která podporují inovace a růst.
 • Informační systémy: Poskytujeme komplexní řešení softwarových systémů, která firmám umožňují využívat efektivní a intuitivní platformy. Ať už se jedná o zákaznický portál pro samoobslužné funkce nebo portál pro zaměstnance pro interní spolupráci, naše softwarové systémy zvyšují produktivitu a optimalizují uživatelskou zkušenost.